O firmie

Biuro Turystyczne M-TOUR istnieje od 2007 roku . W trakcie rozwoju firmy szczególną uwagę poświęciliśmy wypracowaniu specyficznej platformy współpracy z Klientami. Zamiast rozwinięcia biurokratycznej maszyny do rejestrowania i wykonywania zleceń stworzyliśmy otwarty krąg współpracujących ludzi dla których wyzwaniem i pasją jest organizowanie wspólnych imprez turystycznych.

To nie łatwy sposób na życie ale przynoszący wiele satysfakcji i spełnienia zawodowego.

Firma M-TOUR, dzięki takiej a nie innej strukturze personalnej wszystkie decyzje i działania  podejmuje niezwykle elastycznie i każdy Klient z nowym zleceniem kalkulowany jest osobno w zależności od jego wymagań programowych i oczekiwań co do standardu kosztów finansowych jakie może ponieść. Jednocześnie, niezależnie od zasobności portfela nasze usługi pozostają niezmiennie profesjonalne i przyjazne Klientom, co nie jest tylko naszym zdaniem lecz potwierdzonym przez wielu stałych Klientów.

Ważnym dla  nas jest również: wysoki standard i bezpieczeństwo organizowanych imprez, dlatego też wszystkie oferowane przez nas miejsca noclegowe i pobytu są osobiście sprawdzane pod tym kątem. Dotyczy to również wszystkich środków transportu i współpracującej z nami,  licencjonowanej Kadry turystycznej.

Ważnym jest by mieli wszystkie wymagane uprawnienia i jednocześnie przedstawiali podobny stosunek do wykonywanej przez siebie pracy jaki jest dla nas priorytetem.

Propozycje wspólnych imprez stanowią szkielet możliwości nawiązania współpracy i zgodnie z tym co powyżej, są  podstawą do rozpoczęcia ustaleń.

Zapraszając do współpracy pozdrawiam serdecznie,

Marzena Musiał
Właściciel firmy

 

Wpis do rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa małopolskiego nr Z/4/2007